top of page
 • 如果戒煙失敗,代表我再沒可能戒掉煙癮嗎?
  你絕對能戒掉煙癮的!只要檢討上次戒煙的失敗原因,避免犯下同樣錯誤,重新設定戒煙計劃,如有需要,配合戒煙輔導員的指引及戒煙輔助藥物,戒煙效果必會事半功倍。
 • 我只使用電子煙/加熱煙/非煙仔類產品,也需要戒煙嗎?
  電子煙:所有吸煙產品都有害健康,包括電子煙。煙油一般由丙二醇、甘油、添味劑、尼古丁及其他添加劑混合而成,所產生的氣霧含有多種有害物質及致癌物,如尼古丁、甲醛、乙醛、煙草特有亞硝胺、多環芳香烴、丙烯醛、丙烯酼胺、重金屬、揮發性有機化合物等。 加熱煙:與傳統捲煙一樣,加熱煙會釋出有害物質,如尼古丁、焦油、甲醛、乙醛、丙烯醛、丙烯酼胺、煙草特有亞硝胺、多環芳香烴、重金屬、揮發性有機物等。當中很多都具有毒性或可以致癌。 水煙:由於吸食水煙的次數多、吸入煙霧的深度大及每次吸煙的時間長,水煙使用者吸入的有毒化合物份量比吸食傳統捲煙者更多。有研究發現吸食一小時水煙涉及的煙霧吸入量是吸食一支煙的100至200倍,吸食後身體的一氧化碳水平也是一支煙所導致的至少四至五倍。
 • 我需要參加此計劃嗎?
  戒煙從來不容易,但配上適當的幫助及鼓勵可以減輕困難度及提升成功度。覺得自己沒有煙癮的吸煙者都是由一兩支開始食, 但抱著這個想法會很大機會在沒數住的情況下再食多幾枝,到最後會比預想中吸食的數量多出幾支。
 • 戒煙令人體重增加?
  吸煙人士味覺受到煙害破壞,而戒煙後,身體的機能逐漸回復,味覺和嗅覺都得到改善。假如不注意飲食,體重有所增加也不足為奇,但只要保持均衡飲食及做適量運動,便可以保持健美。
 • 吸煙真的會致癌嗎?不是因爲空氣污染才致癌嗎?
  吸煙是肺癌的最大成因。全世界所有肺癌死亡個案的70%以上是因為吸煙引致。氡氣、⽯棉或空氣污染等環境因素在導致肺癌方面相對吸煙而言,實在微不足道。吸煙導致最少12種癌症和一系列的疾病。
 • 誰可以參加此計劃?
  -任何25歲或以下 -30天内有吸食任何煙草產品 -能説廣東話的人士
 • 我想幫朋友/屋企人戒煙!
  你有呢個心真係好好呀!👍你可以: 1. 避免用責怪、恐嚇、埋怨的語氣要求戒煙 2. 多啲關心佢最近生活情況、情緒壓力等等 4. 鼓勵佢尋求合適嘅戒煙服務以獲得更多幫助及專業意見 想了解更多? 可以留低戒煙者的簡單資料,方便稍後輔導員聯絡🤗 與戒煙者關係: 戒煙者姓名: 年齡: 聯絡電話: 方便聯絡時間:
 • 我本身冇咩煙癮,需唔需要戒煙?
  好多人都係由一兩支開始食,所以一開始覺得冇咩煙癮~ 但抱著呢個諗法會好大機會係冇數住嘅情況下再食多幾枝,到最後會比你預想中食嘅數量多出幾支🙁 如果有興趣參加計劃,可以填寫簡單個人資料: 戒煙者姓名: 年齡: 聯絡電話: 方便聯絡時間:
 • 我想知道更多戒煙服務詳情。
  ⭐青少年戒煙熱線使用朋輩輔導的形式幫助25歲或以下青少年戒煙,參加者會在首次輔導後,一星期、一個月、三個月、六個月、九個月、一年及兩年後,收到我們的輔導電話,以便跟進你的戒煙情況。 ⭐如果你成功戒煙,我們會於六個月及兩年後邀請你進行身體檢查﹝一氧化碳呼出量及唾液中可的寧含量﹞,成功通過測試的參加者將會得到證書及港幣💲300元作為鼓勵。 ⭐這項計劃已經得到香港大學研究倫理委員會的書面批准,當中並不涉及任何已知的風險或利益。在未得到同意前,所有個人資料絕不會向研究人員及委員會以外的任何人士公開。你的參與純屬自願,你有權隨時退出而不會影響我們提供之服務。 如果有興趣參加計劃,可以填寫簡單個人資料: 戒煙者姓名: 年齡: 聯絡電話: 方便聯絡時間:
 • 我想戒煙!
  好開心知道你有戒煙嘅意欲!😊欣賞你願意踏出第一步,的確需要好大勇氣,戒煙過程有更多支持、幫助及專業意見會更有助成功戒煙~ 如果有興趣參加計劃,可以填寫簡單個人資料: 戒煙者姓名: 年齡: 聯絡電話: 方便聯絡時間:
 • 點樣先符合資格參加呢個計劃?
  參加者須符合以下所有條件:😊 1. 宜家係25歲或以下青少年。 2. 可以用廣東話溝通。 3. 過去30日内有吸食過任何一種煙草產品,包括傳統煙、電子煙、水煙、加熱煙、大麻、煙斗、雪茄、手捲煙等。 4. 願意留低個人聯絡電話以作跟進。 如果有興趣參加計劃,可以填寫簡單個人資料: 戒煙者姓名: 年齡: 聯絡電話: 方便聯絡時間:
bottom of page